Algemene voorwaarden

2019

DEKVOORWAARDEN
==========================
Inschrijving merries

De te insemineren merrie dient bij Het Paard Springt bekend gemaakt te worden. Eenmalige (gratis) inschrijving van de merrie dient te gebeuren door middel van het verstrekken van een duidelijke kopie van het afstammingsdocument aan Het Paard Springt.

Dekseizoen

Het dekseizoen loopt van 1 februari tot 1 september 2019

Procedure sperma.

 1. Sperma van de hengsten, gestationeerd op Stoeterij Het Paard Springt wordt als vers sperma
  aangeboden. Het sperma kan afgehaald of verzonden worden. Indien geen vers sperma beschikbaar is wordt, in overleg, diepvriessperma verstuurd (indien voorradig).
 2. Voor elke dosis geleverd sperma ontvangt de merriehouder een spermageleidebiljet /
  inseminatieattest. Dit dient door de dierenarts ingevuld en ondertekend retour te worden
  gestuurd aan Het Paard Springt.
 3. Een dosis vers of diepvriessperma voor een volgende hengstigheid kan pas worden verkregen na
  verstrekking van de gustverklaring opgemaakt door de dierenarts op het inseminatieattest, dat
  de vorige dosis vergezelde.
 4. De merriehouder dient vóór 1 oktober het laatste inseminatieattest terug te sturen, met daarop
  de vermelding van de drachtigheid of het gust-zijn van de merrie. De verklaring van het gust
  zijn van de merrie dient door de dierenarts verstrekt te worden. Indien de fokker nalaat te
  melden dat zijn merrie gust is, wordt automatisch het volledige dekgeld bedrag in rekening
  gebracht.
 5. Vereffening dekgeld. Het bedrag van het dekgeld moet als volgt vereffend worden:
  - Het dekgeld is per 1 oktober 2019 verschuldigd als de merrie drachtig is. Het dekgeld = tarief
  laatst gekozen hengst.
  - Bij de eerste spermaverzending wordt een bedrag van € 250,00 (excl. BTW)  en
  de verzendkosten in rekening gebracht, deze dient te zijn voldaan binnen 18 dagen na factuurdatum. De volgende verzending vindt pas plaats na betaling van deze factuur. Indien u bij de eerste spermaverzending direct het volledige dekgeld wilt betalen ontvangt u 10% korting op het dektarief. Bij gust blijven per 1 oktober zal u na het overleggen van de gustverklaring van de dierenarts het reeds betaalde dekgeld minus de kosten € 250,00 (excl. BTW) terug ontvangen.
 6. Door bestelling en afname van sperma verklaart de merriehouder kennis te hebben genomen van
  deze voorwaarden en verklaart zich volledig akkoord met deze dek- en betalingsvoorwaarden, én
  met de dek tarieven.
 7. Wij bieden fokkers een ‘levend veulen garantie’ aan. Mocht uw veulen niet levend worden geboren, dan kunt u voor het gust-tarief verder dekken (mits u het dekgeld in het jaar van dekking voldaan heeft).

  Merriehouders en/of dekstations waar nog openstaande posten mee te verrekenen zijn, worden onthouden van levering van sperma.

Dekbewijs

De merriehouder dient het laatste inseminatieattest onder vermelding van de laatste inseminatiedatum terug te sturen naar het kantoor van Het Paard Springt te Overdinkel. Is de merrie drachtig, dan ontvangt de merriehouder na betaling van de drachtigheidstoeslag een dekbewijs/geboortebericht waarop die laatste inseminatiedatum is vermeld. Dit document is noodzakelijk voor de aangifte en registratie van het veulen na de geboorte in 2019.

Dosisverkoop diepvriessperma

Voor dosisverkoop van diepvriessperma gelieve ons secretariaat te contacteren.

Embryo-Transplantatie

Indien de merriehouder bij zijn merrie een embryospoeling wil laten uitvoeren, dient hij dit bij de eerste spermabestelling door te geven aan Het Paard Springt. Als er geen embryo(s) gevonden is/zijn, mag er opnieuw (tot maximaal 3 hengstigheden) sperma besteld worden voor deze merrie; mits er een veterinaire verklaring van het betreffende embryo center overlegd kan worden waarin bevestigd wordt dat de embryospoeling naar aanleiding van de voorgaande inseminatie negatief is bevonden. Indien de embryospoeling positief is bevonden, zal er bij een volgende spermabestelling voor deze merrie opnieuw dekgeld in rekening worden gebracht. Het dekgeld wordt per succesvol getransplanteerd embryo in rekening gebracht bij drachtigheid van de draagmoeder op 1 oktober 2018. Let op: De merriehouder dient Het Paard Springt voor 1 oktober 2019 een door de dierenarts of het embryotransplantatie center opgesteld en ondertekend overzicht te bezorgen van het aantal spoelingen en het aantal (succesvol) ingeplante embryo’s per merrie. Indien de transplantatie van het embryo niet succesvol is verlopen, geldt dit overzicht als een gustverklaring.

Bestelprocedure sperma

Bestellen van sperma kan telefonisch (06-53478388) of via de website www.hetpaardspringt.nl. Indien u via de website bestelt, is de bestelling pas definitief na een telefonische bevestiging door een Het Paard Springt medewerker. Aflevering van bij Het Paard Springt besteld sperma, gebeurt als volgt:

Op werkdagen in:
Nederland 's ochtends vóór 09.00 uur sperma wordt besteld, wordt dit dezelfde dag geleverd. Ook op Zaterdag, zondag en feestdagen zijn spermabestellingen mogelijk tot 09.00 uur.

Voor België en Duitsland hebben wij uw aanvraag ruim 24 uur van tevoren nodig in verband met het meeleveren van de gezondheidscertificaten. Andere landen na telefonisch overleg.

Zater-, zon- en feestdagen spermabestellingen zijn mogelijk tot 09.00 uur.

Verpakkingen/containers

Bij afhaling van vers sperma wordt er een daarvoor geschikte container, welke eigendom is van Het Paard Springt, ter beschikking gesteld. Voor deze container wordt een borg gevraagd van € 50,--. De container dient binnen 7 kalenderdagen geretourneerd te worden voor rekening van de merriehouder. Deze borg wordt op uw klantenrekening gestort en aan het eind van het dekseizoen verrekend of terugbetaald indien de container tijdig wordt terug bezorgd. Het diepvriessperma wordt (af)geleverd in een daarvoor geschikte container, eigendom van Het Paard Springt of in een eigen container. Vanaf de achtste dag wordt er een huur berekend van € 25,- per dag per container. Deze huur blijft ook verschuldigd bij het uiteindelijke retour zenden. Als retourdatum geldt altijd de dag dat de container terug is bij Het Paard Springt.

Verzendkosten

De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 50.00  excl BTW,  bij transport door Hippo Express.

Gezondheidscertificaten

Voor bestellingen naar het buitenland verzorgt Het Paard Springt de nodige gezondheidscertificaten. Per cyclus is het eerste certificaat voor rekening van Het Paard Springt. Indien er per cyclus meer dan één keer sperma besteld wordt voor een merrie dan zullen de extra kosten in rekening aan de merriehouder gebracht worden.

Facturen/betaling

Betaling van de facturen van Het Paard Springt dient plaats te vinden binnen 18 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal het factuurbedrag verhoogd worden met aanmaningskosten en boeterente evenals eventuele incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.

Dektarieven en overige tarieven

De vermelde tarieven zijn uitgedrukt in euro en excl. 9% BTW. Verzendkosten van sperma worden apart in rekening gebracht.

Overige algemene voorwaarden 2019

 • Het sperma dat door Het Paard Springt wordt verzonden aan de fokkers of aan inseminatiestations, zowel binnen Nederland als daarbuiten, dient te worden afgerekend per drachtigheid.
 • Er worden geen losse doses of rietjes verkocht, m.u.v. Valeron .
 • Het Paard Springt blijft te allen tijde eigenaar van het geleverde sperma. Overgebleven rietjes dienen te worden geretourneerd voor het einde van het dekseizoen tenzij hierover een andere schriftelijke afspraak is gemaakt door Het Paard Springt met de betreffende eigenaar/fokker.
 • Voor meer informatie en voorwaarden met betrekking tot onze hengsten kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.
 • Zijn er klachten, problemen of vragen neemt u dan contact met ons op.